Behandeling

De behandeling volgens Totaal Balans

De behandeling, welke ongeveer een uur in beslag neemt, begint met een gesprek waarin het klachtenbeeld wordt besproken. Tijdens het onderzoek dat hierop volgt, wordt door middel van testampullen via een spierspanningstest onderzocht wat de aard en de oorzaak is van de disbalans. (Dit onderzoek vindt gekleed en liggend plaats).

De testampullen zijn vergelijkbaar met de ampullen die gebruikt worden bij electro-acupunctuur, waarbij met behulp van een apparaat afwijkingen in de meridiaanspanning of de huidweerstand wordt gemeten. De inhoud van de testampullen varieert van vitamines, mineralen en sporenelementen, tot hormonen, toxische stoffen, allergenen en enzymen.
Nadat de disbalansen zijn gevonden wordt er gezocht naar natuurlijke preparaten die deze disbalans opheffen. Deze middelen moeten meestal in de tussenliggende periode tot de volgende behandeling worden geslikt om tot een duidelijke verandering van het klachtenbeeld te komen. Bij het vaststellen van de juiste medicatie is het belangrijk om de medicijnen en supplementen die men al gebruikt mee te testen.Wij verzoeken u dan ook om deze middelen (ook de pil) altijd mee te brengen.

 

Aanvullende informatie:

Na een aantal behandelingen zullen er steeds minder ampullen reactie vertonen. Ervaring leert dat hoe gezond iemand ook is, er altijd wel een paar ampullen reageren. De reden hiervoor is dat relatief kleine verstoringen al in een vroeg stadium opgespoord en behandeld kunnen worden. Hierdoor kan de methode van Totaal Balans profylactisch worden aangewend en kunnen veel gezondheidsproblemen worden voorkomen.
Het is mogelijk dat u bij aanvang of na afloop van de behandeling reacties ervaart in de vorm van aanvangsverergering. Wanneer dergelijke klachten langer dan 1 – 2 weken aanhouden, is het verstandig de dosering van de ondersteunende middelen, na telefonisch overleg met uw therapeut, aan te passen.

Aanvullende- en ondersteunende middelen zijn niet bedoeld om uw bestaande reguliere medicatie te vervangen.

Het spreekt voor zich dat u bij ernstige klachten uw arts of specialist dient te raadplegen. U kunt ook doorverwezen worden naar arts of specialist.